نشانی :

تهران، طرشت، میدان حبیب اللهی، بلوار تیموری، خیابان فضل الله اکبری، بن بست ولیعصر (عج) ، پلاک ۱

کد پستی :                  ۱۴۵۹۸۱۵۶۶۳

شماره تماس :  ۲۵ ۳۹ ۷۹ ۲۲ – ۰۰۹۸۲۱

                    ۲۵ ۳۹ ۷۹ ۲۲ – ۰۰۹۸۹۲

                     ۶۱ ۳۹ ۷۹ ۲۲ – ۰۰۹۸۹۲

تلفکس :          ۶۱ ۳۹ ۷۹ ۲۲ – ۰۰۹۸۲۱

1 . فرم را پر کرده و منتظر تماس ما باشید.

۲ . با شماره ۲۲۷۹۳۹۲۵ تماس بگیرید.

1 . فرم را پر کرده و منتظر تماس ما باشید.

۲ . با شماره ۲۲۷۹۳۹۲۵ تماس بگیرید.

مشتریان در باشگاه از تخفیف های همیشگی و تخفیف های ویژه برخوردار هستند.